С Ъ О Б Щ Е Н И Е   До 17.06.2022 г. автобусни превозвачи могат да кандидатстват за субсидия

Общинска администрация Каолиново, уведомява превозвачи на територията на Община Каолиново, които имат сключен договор по междуселищни автобусни линии, че във връзка с Указания за разпределяне на средствата по чл. 2, ал. 1 от Постановление № 326 на Министерския съвет от 12 октомври 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.,  подписани от министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Кмета на Община Каолиново издаде заповед и назначи комисия, която да определи срок и критерии за кандидатстване  за субсидии въз основа на указанията за разпределяне на средствата по чл. 2, ал. 1 от ПМС № 326 на Министерски съвет.

                Срокът за кандидатстване е до 17.06.2022 г. включително.

                Критерии за кандидатстване:

  • Сключен договор за изпълнение на превози по съответните междуселищни линии;
  • Определяне на маршрути извън определените за субсидиране по Наредбата за обществен пътнически превоз по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони;
  • Представени попълнени от превозвача:
  1. Заявление за средства по ПМС № 326 ;
  2. Приложение № 1 – Справка към 31.12.2021;
  3. Приложение №2 – Справка за финансови резултати…;

 

Прикачени файлове: / да има линкове за изтегляне/

  1. Заявление;
  2. Приложение № 1;
  3. Приложение №2;
  4. Указания за разпределяне на средствата по чл. 2, ал. 1 от Постановление № 326 на Министерския съвет от 12 октомври 2021 г. – Рег. № 10-03-224/22.11.2021 г.;