Информация за е-услуги в община Каолиново

Идентифицирането в портала за е-услуги е възможно чрез: електронен подпис, ПИК на НАП и Код от общината.

Необходимо е да имате:

 • Регистрация в портала за е-услуги (подробни инструкции)
 • Валиден сертификат за УЕП, ПИК код на НАП или Код от общината
 • Браузър Internet Explorer, Mozilla, Chrome

Необходимо е да направите следното :

 • Да изберете електронната услуга
 • Да попълните бланката (заявление) за избраната услуга от екран „Е-Услуги“.
 • Да укажете начина на получаване на услугата – чрез сайта, на гише в община Каолиново или по пощата.
 • Да добавите съпътстващите/изискуеми/  документи в електронен вид.
 • Да регистрирате заявлението. Сайтът няма да регистрира заявлението ако липсва изискуем документ .

Резултат :

 • Получавате входящ номер на заявената  услуга.
 • Имате достъп до всички подадени и подписани с УЕП документи.
 • Имате възможност за информираност по отношение движението на преписката.
 • Получавате крайния резултат от услугата по посочения от Вас начин

Вашите документи трябва да отговарят на следните условия:

 • Електронното заявление да е попълнено на разбираем български език, на кирилица, без съкращения.
 • Прилаганите документи могат да бъдат във формат на Microsoft Office или PDF, както и изображения във формат JPEG/JPG.
 • Документите да не съдържат криптиран текст
 • Файлът, съдържащ документа, да не е заразен с вируси

Забележка: Ако исканата услуга изисква заплащане, то системата няма да позволи нейното изпълнение преди извършването му. Плащането може да се извърши по банков път,Easypay, ePay . Банковите сметки и кодовете за плащане на всяка е-услуга са посочени в описанието на услугата.

Върни се най-горе
BulgarianEnglishGermanRomanianTurkish