18.12.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-104 / 18.12.2014 година

18.12.2014 г. – Подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация /ЧИПР/ за кв. 2 и кв.22, по плана на кв. Кус, гр. Каолиново

04.12.2014 г. – Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на длъжността  Началник отдел “Инвестиции и устройство на територията” в административно звено дирекция “Специализирана администрация” в  ОбА гр.Каолиново.

01.12.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 97 /01.12.2014 г.

01.12.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 96 /01.12.2014 г.

28.11.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-93

28.11.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-92

14.11.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-269, 270

17.11.2014 г. – КОНКУРС за заемане на длъжността  Началник отдел “Инвестиции и устройство на територията” в административно звено дирекция “Специализирана администрация” в  ОбА гр.Каолиново.

12.11.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 266 /12.11.2014 г.

12.11.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 267 /12.11.2014 г.

06.11.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-264/06.11.2014 г.

28.10.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-262/28.10.2014 г.

15.10.2014 г. – ЗАПОВЕД РД 27 – 183/ 01.10.2014г – Относно: Споразумение за ползване на масиви в землището на с.Сини вир община Каолиново

02.10.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 231 /02.10.2014 г.

02.10.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 230 /02.10.2014 г.

02.10.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 229 /02.10.2014 г.

29.09.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 228 /29.09.2014 г.

24.09.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-227/24.09.2014 г.

23.09.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 226 /23.09.2014 г.

09.09.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-222/09.09.2014 г.

09.09.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-221/09.09.2014 г.

08.09.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 220 /08.09.2014 г.

29.08.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-203/29.08.2014 г.

25.08.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 201 /25.08.2014 г.

25.08.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 200 /25.08.2014 г.

21.08.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 198 /21.08.2014 г.

04.08.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 190 /04.08.2014 г.

31.07.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 189 /31.07.2014 г.

31.07.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-187/31.07.2014 г.

30.07.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-186/30.07.2014 г.

30.07.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-185/30.07.2014 г.

30.07.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-184/30.07.2014 г.

18.07.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 181 /18.07.2014 г.

18.07.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 180 /18.07.2014 г.

10.07.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 176 /10.07.2014 г.

12.05.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 142 /12.05.2014 г.

10.05.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 141 /10.05.2014 г.

08.05.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-140/08.05.2014 г

09.05.2014 г. – СЪОБЩЕНИЕ във връзка с открита процедура по предоставяне на общинска концесия за воден обект – язовир ПОС на Община Каолиново, област Шумен

07.05.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 139 /07.05.2014 г.

09.04.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-134/24.04.2014 г

24.04.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 133 /24.04.2014 г.

11.04.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 130 /11.04.2014 г.

11.04.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 129 /11.04.2014 г.

09.04.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-125/09.04.2014 г

25.03.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 121 /25.03.2014 г.

25.03.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 120 /25.03.2014 г.

10.03.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АГ -03-104/10.03.2014 г

18.02.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 80 /18.02.2014 г.

18.02.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 79 /18.02.2014 г.

02.02.2014 г. – Обявление за допускане за изработване на  ПУП-ПР № АГ- 03 – 75 /12.02.2014 г.

07.01.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 73 /07.01.2014 г.

20.01.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АГ- 03 – 62 /20.01.2014 г.

03.01.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-5/03.01.2014 г.

03.01.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-4/03.01.2014 г.

02.01.2014 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-2/02.01.2014 г.

02.01.2014 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-1/02.01.2014 г

14.12.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-472/14.12.2013 г

12.12.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-467/12.12.2013 г

12.12.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-463 /12.12.2013 г.

10.12.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-460/10.12.2013 г.

09.12.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-458/09.12.2013 г

04.12.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-448/04.12.2013 г

04.12.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-447/04.12.2013 г

26.11.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-434/26.11.2013 г.

22.11.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-431/22.11.2013 г

20.11.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-428/20.11.2013 г

13.11.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-417/13.11.2013 г.

13.11.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-416 /13.11.2013 г.

04.11.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-398 /04.11.2013 г.

04.11.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-397 /04.11.2013 г.

04.11.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-396/04.11.2013 г

30.10.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-392/30.10.2013 г

30.10.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-391/30.10.2013 г

28.10.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-388 /28.10.2013 г.

28.10.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-387 /28.10.2013 г.

22.10.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-382/22.10.2013 г.

21.10.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-376 /21.10.2013 г.

21.10.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-375/21.10.2013 г.

21.10.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-374/21.10.2013 г.

18.09.2013 г – Заповед – РД – 191/18.09.2013г. – ОТНОСНО: сключено споразумение за ползване на масиви в землището на с Сини вир

15.10.2013 г. – Заповед РД-381 – Относно: Незаконен строеж „метални фургони, дървен навес, и две дървени беседки“, находящи се в землището на село Лиси връх община Каолиново

17.10.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-369/17.10.2013 г

08.10.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-367 /08.10.2013 г.

08.10.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-366 /08.10.2013 г.

01.10.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-349/01.10.2013 г.

23.09.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-347/23.09.2013 г

19.09.2013 г. – Заповед РД-307 – Незаконен строеж „Въздушни кабелни мрежи“ находящ се в с.Тодор Икономово област Шумен

11.09.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-335/11.09.2013 г

11.09.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-334/11.09.2013 г.

30.08.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-313/30.08.2013 г.

29.08.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-312 /29.08.2013 г.

28.08.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-306/28.08.2013 г.

15.08.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-190/15.08.2013 г.

02.08.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-278/02.08.2013 г.

29.07.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-273/29.07.2013 г.

22.07.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-263 /22.07.2013 г.

22.07.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-262 /22.07.2013 г.

11.07.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-253 /11.07.2013 г.

11.07.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-252 /11.07.2013 г.

05.07.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-245/05.07.2013 г.

05.07.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-244/05.07.2013 г.

26.06.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-224/26.06.2013 г.

20.06.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-216/20.06.2013 г.

10.06.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-195 /10.06.2013 г.

04.06.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-190/04.06.2013 г.

30.05.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-183 /30.05.2013 г.

30.05.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-182 /30.05.2013 г.

27.05.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-176 /27.05.2013 г.

18.05.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-169/18.05.2013 г.

18.05.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-168/18.05.2013 г.

22.04.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-150/22.04.2013 г.

22.04.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-149/22.04.2013 г.

18.04.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-146/18.04.2013 г.

15.04.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-142/15.04.2013 г.

02.04.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-126/02.04.2013 г.

01.04.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-120/01.04.2013 г.

01.04.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-119/01.04.2013 г.

28.03.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-116/28.03.2013 г.

26.03.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-111 /26.03.2013 г.

20.03.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-101 /20.03.2013 г.

12.03.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-88/12.03.2013 г.

07.03.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-82/07.03.2013 г.

07.03.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-81/07.03.2013 г.

07.03.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-80/07.03.2013 г.

06.03.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-79/06.03.2013 г.

04.03.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-73 /04.03.2013 г.

04.03.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-72 /04.03.2013 г.

28.02.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-71/28.02.2013 г.

27.02.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-64 /27.02.2013 г.

27.02.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-63 /27.02.2013 г.

18.02.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-54 /18.02.2013 г.

13.02.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-47/13.02.2013 г.

31.01.2013 г. – Обявление

31.01.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-38/31.01.2013 г.

31.01.2013 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № ИУТ-33 /31.01.2013 г.

15.01.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-11/15.01.2013 г.

15.01.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-10/15.01.2013 г.

15.01.2013 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № ИУТ-9/15.01.2013 г.

11.01.2013 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № ИУТ-6/11.01.2013 г.

02.01.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 1/02.12.2012 г.

27.12.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 449/27.12.2012 г.

27.12.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 448/27.12.2012 г.

21.12.2012г – Съобщение съгласно чл.62.а , ал.1 от Закона за водите

18.12.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 444/18.12.2012 г.

12.12.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 438/12.12.2012 г.

10.12.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 431/10.12.2012 г.

07.12.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 430/07.12.2012 г.

05.12.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 424/05.12.2012 г.

29.11.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 414/29.11.2012 г.

29.11.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 413/29.11.2012 г.

28.11.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 411/28.11.2012 г.

23.11.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 406/23.11.2012 г.

21.11.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 398/21.11.2012 г.

16.11.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 388/16.11.2012 г.

16.11.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 387/16.11.2012 г.

14.11.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 377/14.11.2012 г.

06.10.2012г – Решение ШУ-14-ПР2012 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

06.10.2012г – Съобщение за изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ за 3200 е.ж и реконструкция на водопроводната мрежа на с Т.Икономово

31.10.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 355/31.10.2012 г.

29.10.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 348/22.10.2012 г.

24.10.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 347/24.10.2012 г.

22.10.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 342/22.10.2012 г.

18.10.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 339/18.10.2012 г.

17.10.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 337/17.10.2012 г.

17.10.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 336/17.10.2012 г.

17.10.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 335/17.10.2012 г.

08.10.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 324/08.10.2012 г.

04.10.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 323/04.10.2012 г.

04.10.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 322/04.10.2012 г.

04.10.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 321/04.10.2012 г.

03.10.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 319/03.10.2012 г.

27.09.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 317/27.09.2012 г.

25.09.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 316/25.09.2012 г.

20.09.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 311/20.09.2012 г.

20.09.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 310/20.09.2012 г.

19.09.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 308/19.09.2012 г.

17.09.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 302/17.09.2012 г.

17.09.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 301/17.09.2012 г.

12.09.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 298/12.09.2012 г.

04.09.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 285/04.09.2012 г.

31.08.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 277/31.08.2012 г.

28.08.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 273/28.08.2012 г.

28.08.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 273/28.08.2012г.

28.08.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 272/28.08.2012г.

28.08.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 271/28.08.2012г.

23.08.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 264/23.08.2012 г.

15.08.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 253/15.08.2012 г.

13.08.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 248/13.08.2012 г.

10.08.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 247/10.08.2012 г.

08.008.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 246/08.08.2012 г.

07.08.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 243/07.08.2012 г.

03.08.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 240,241/03.08.2012г.

03.08.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 239/03.08.2012г.

30.07.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 234/30.07.2012 г.

20.07.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 228/20.07.2012 г.

11.07.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 217/11.07.2012 г.

11.07.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 215/11.07.2012 г.

09.07.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 212/09.07.2012 г.

27.06.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 200/27.06.2012 г.

26.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 196/26.06.2012 г.

26.06.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 195/26.06.2012 г.

21.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 187/21.06.2012 г.

21.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 186/21.06.2012 г.

21.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 181/21.06.2012 г.

20.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 180/20.06.2012 г.

20.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 179/20.06.2012 г.

20.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 176/20.06.2012 г.

20.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 175/20.06.2012 г.

20.06.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 174/20.06.2012 г.

18.06.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 170/18.06.2012 г.

15.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 169/15.06.2012 г.

14.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 165/14.06.2012 г.

12.06.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 161/12.06.2012 г.

12.06.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 160/12.06.2012 г.

12.06.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 159/12.06.2012 г.

07.06.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 158/07.06.2012 г.

07.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 157/07.06.2012 г.

05.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 153/05.06.2012 г.

05.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 152/05.06.2012 г.

05.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 151/05.06.2012 г.

04.06.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 149/04.06.2012 г.

04.06.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 148/04.06.2012 г.

01.06.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 147/01.06.2012г.

30.05.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 144/30.05.2012 г.

30.05.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 143/30.05.2012 г.

30.05.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 140/30.05.2012 г.

28.05.2012 г. – Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на обект „Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводна мрежа на с.Тодор Икономово, общ.Каолиново, обл.Шумен”

28.05.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 137/28.05.2012 г.

28.05.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 136/28.05.2012 г.

28.05.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 135/28.05.2012 г.

17.05.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 125/17.05.2012 г.

16.05.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 120/16.05.2012 г.

14.05.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 118/14.05.2012 г.

04.05.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 113/04.05.2012 г.

27.04.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 110/25.04.2012 г.

25.04.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 107/25.04.2012 г.

24.04.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 99/24.04.2012 г.

20.04.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 97/20.04.2012 г.

18.04.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 96/18.04.2012 г.

18.04.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 95/18.04.2012 г.

06.04.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 88/06.04.2012г.

06.04.2012 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 87/06.04.2012г.

04.04.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 85/04.04.2012 г.

16.03.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 67/16.03.2012 г.

16.03.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 66/16.03.2012 г.

16.03.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 65/16.03.2012 г.

07.03.2012 г. – Дискусия на тема „Местната власт-среща бизнеса“

22.02.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 47/22.02.2012 г.

22.02.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 46/22.02.2012 г.

20.01.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 19/20.01.2012 г.

09.01.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 10/09.01.2012 г.

09.01.2012 г. – Обявление за изготвен ПУП-ПР № АБУ 9/09.01.2012 г.

06.01.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 5/06.01.2012 г.

05.01.2012 г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР № АБУ 4/05.01.2012 г.

06.12.2011 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 234/06.12.2011г.

06.12.2011 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 233/06.12.2011г.

06.12.2011 г. – Обявление за одобрен ПУП-ПР № АБУ 232/06.12.2011г.

01.12.2011 г. – Заповед № РД-280 – Регламентиране достъпа до сграда на общината и определяне на приемно време на ръководството на общината

06.10.2011г. – Обявление за допускане за изработване на ПУП-ПР

06.04.2011 година – ОБЯВА

20.03.2009г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Стартира проект №А08-12-21/30.07.2008 „ЗА ПРОЗРАЧНИ И ОТКРИТИ ОБЛАСТНИ И ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ“ финансиран от оперативана програма „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ чрез Европейския социален фонд г-жа ФАТМЕ СЮЛЕЙМАНОВА ХАСАН – СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО е лицето ангажирано за изпълнението на дейностите по проекта в общината.

14.03.2009г. съвместен проект „Инициатива за развитие на публично-частно партньорство“ на Общините Хитрино, Венец и Каолиново.

06.11.2009г. Обява за търг (помещение) в град Каолиново

22.06.2009 г. Анализ на съществуващата практика за отчетност и прозрачност в областните и общинските администрации и формулиране на предложения за оптимизирането им