Решение

Обявление

ОБРАЗЦИ:

Пакета от образци може да изтеглите от тук

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на обществена поръчка с предмет:  Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Каолиново и депонирането им на регионалното депо в кв. Дивдядово, гр. Шумен Дата на качване на файл: 22.01.2105

 

Протокол сметосъбиране Дата на качване на файл: 06.02.2015

Решение 167 от 03.02.2015 година Дата на качване на файл: 06.02.2015

Договор №37 Дата на качване на файл: 14.04.2015

Информация за връщане на гаранция за участие Дата на качване на файл: 14.04.2015

Информация за плащане Дата на качване на файл: 19.06.2015

Информация за плащане Дата на качване на файл: 20.07.2015

Информация за плащане Дата на качване на файл: 20.08.2015

Информация за плащанията за м.08.2015 г. Дата на качване на файл: 23.09.2015

Информация за плащанията за м.09.2015 г. Дата на качване на файл: 22.10.2015

Информация за плащанията за м.10.2015 г. Дата на качване на файл: 17.11.2015

Информация за плащанията за м.11.2015 г. Дата на качване на файл: 18.12.2015

Информация за плащанията за м.12.2015 г. Дата на качване на файл: 20.01.2016

Информация за плащанията за м.01.2016 г. Дата на качване на файл: 19.02.2016

Информация за плащанията за м.02.2016 г. Дата на качване на файл: 21.03.2016

Информация за плащанията за м.03.2016 г. Дата на качване на файл: 21.04.2016

Информация за плащанията за м.04.2016 г. Дата на качване на файл: 19.05.2016

Информация за връщане на гаранция за участие Дата на качване на файл: 08.06.2016

 

Забележка – Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук