Обществена поръчка с предмет – Избор на изпълнител за доставка на храна за нуждите на ОУ „Георги Стойков Раковски“, село Климент, община Каолиново, по обособени позици

Позиция №1 – Доставка на закуски за ученици от подготвителен до ІV клас;

Позиция №2 – Доставка на храна/кетъринг/ за обедно хранене на целева група по Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР

Публична покана

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Пакета от документи може да изтеглите от тук

Протокол

Договор 1

Договор 2

Информация за палащане

Информация за палащане

Информация за палащане

Информация за палащане

Информация за палащане

*Забележка – Пакета от образци се отваря с разархивираща програма WinRAR, която може да изтеглите от тук