График за получаване на изборни книжа за произвеждане на  Избори за народни представители на 05.10.2014 г.

Заповед № И-01/-32 град Каолиново, 29.09.2104 г. – Относно: Опазване на обществения ред на избори за народни представители на 05 октомври 2014 година

СЪОБЩЕНИЕ от пресцентъра на МВР във връзка с предстоящите избори за народни представители на 05 октомври 2014 година

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 Г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)

Заповед № И-01/-22 град Каолиново, 01.09.2104 г. – Относно: чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.183, ал.1, чл.184-186 от избирателния кодекс

25.08.2004 г. – ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители за
Народно събрание на 05 октомври 2014 г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

22.08.2014 г. – ПОКАНА за провеждане на консултации за съставите на СИК и подвижна СИК за произвеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Заповед № И-01/-20,№ И-01/-21 град Каолиново, 15.08.2014 г. – Относно: Технически екип във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014  г. Места за обявяване и публикуване на избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 05 октомври 2014 г.

Заповед № И-01/-19 град Каолиново, 12.08.2014 г. – Относно: Образуване на избирателни секции на територията на община Каолиново