На 30.07.2015 г., от 14.00 часа в ритуалната зала на Община Каолиново, етаж 2 се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване знанията  и уменията на служители от администрацията на община Каолиново чрез обучения в страната”

27.07.2015 г ПОКАНА за участие в заключителна пресконференция по проект „Повишаване  знанията и уменията на служители от администрацията на община Каолиново чрез обучения в страната

Община Каолиново проведе обучение по ключови компетентции на тема „Умения за управление на стреса и управление на времето“, разделено в два модула:

Модул 1: Ефективно управление на времето

Модул 2: Ефективно управление на стреса

по проект: „Повишаване знанията и уменията на служители от администрацията на  община Каолиново чрез обучения в страната” Бюджетна линия BG051PO002/13/2.21-14, Договор № М13-22-65/05.08.2014 г.

Община Каолиново проведе обучение по ключови компетентции на тема 2. „Ефективно общуване и обслужване на специфични групи граждани“ по проект: „Повишаване знанията и уменията на служители от администрацията на  община Каолиново чрез обучения в страната” Бюджетна линия BG051PO002/13/2.21-14, Договор № М13-22-65/05.08.2014 г.

Община Каолиново проведе обучение по ключови компетентции на тема „Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти“ по проект: „Повишаване знанията и уменията на служители от администрацията на  община Каолиново чрез обучения в страната” Бюджетна линия BG051PO002/13/2.21-14, Договор № М13-22-65/05.08.2014 г.

Начална пресконференция

Покана за участие в начална пресконференция по проект „Повишаване  знанията и уменията на служители от администрацията на община Каолиново чрез обучения в страната“