Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Заповед № И-01/-5 гр.Каолиново, 08.05.2019 г. ОТНОСНО: Заповед за агитационни материали за избори на членове на Европейския парламент на 26 май 2019 година

Заповед № И-01/-4 гр.Каолиново, 08.05.2019 г. ОТНОСНО: Заповед за агитационни материали за избори на членове на Европейския парламент на 26 май 2019 година

Избори за членове на Европейския парламент 2019 -Разяснителна кампания

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Покана до политическите партии относно провеждане на консултации

Образец предложение СИК

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ  № 150-ЕП София, 11.04.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I  (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Заповед № И-01/-3 гр.Каолиново, 05.04.2019 г. ОТНОСНО: Места за обявяване и публикуване на избирателните списъци за избори на членове на Европейския парламент на 26 май 2019 година

Заповед № И-01/-2 гр.Каолиново, 04.04.2019 г. ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на община Каолиново

Заповед № И-01/-1 гр.Каолиново, 20.03.2019 г. ОТНОСНО: Определяне на технически екип във връзка с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за членове на Европейския парламент през май 2019 г.