Указ № 279 за определяне на 6 ноември 2016 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпроси: „Подкрепяте ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура?“; „Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и референдумите?“; „Подкрепяте ли годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори?“

 

Заповед № И-01/-2 град Каолиново, 02.09.2016 г- ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на община Каолиново

21.09.2016 г. – ПОКАНА – Провеждане на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на община Каолиново за произвеждане на президентски избори и произвеждане на национаелн референдум на 06.11.2016г.

Заповед № И-01/-3 град Каолиново, 19.09.2016 г. ОТНОСНО: Определяне на места за публикуване на избирателните списъци на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и произвеждане на национален референдум на 06.11.2016г.

Заповед № И-01/-4 град Каолиново, 21.09.2016 г. ОТНОСНО: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.183,чл.184-186 от Изборния кодекс

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 ГОДИНА

 

До 22 октомври е крайният срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

Удостоверение, които ще бъдат издавана на български граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или лични /зелени/ паспорти) поради загубване, открадване, повреда, унищожаване или изтекъл срок, с цел осигуряваневъзможност да упражнят правото си на глас на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България, национален референдум.

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 1К

Образец 2К

Образец 3К

Образец 4К

Заповед № И-01/-6 град Каолиново, 24.10.2016 г- ОТНОСНО: Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия  (ПСИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г.

(чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

 

Районна избирателна комисия Шумен-РЕШЕНИЕ  № 27 Шумен, 17.10.2016 ОТНОСНО: Определяне членове на РИК, които съвместно с длъжностни лица от общинските администрации, да предадат на председателите на СИК изборните книжа и материали

Районна избирателна комисия Шумен-РЕШЕНИЕ № 28 Шумен, 17.10.2016ОТНОСНО: Определяне членове на РИК за отговорници на СИК по общини, които да проведат и обучение на СИК

Районна избирателна комисия Шумен РЕШЕНИЕ  № 47 Шумен, 25.10.2016 ОТНОСНО: Приемане на график за обучението на СИК по общини от членове на РИК

Заповед № И-01/-16 град Каолиново, 01.11.2016 г- ОТНОСНО: Опазване на обществения ред в деня на провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06. 11.2016 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Заповед № И-01/-27 град Каолиново, 11.11.2016 г- ОТНОСНО: Опазване на обществения ред в деня на провеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 13. 11.2016 г.