29.10.2015 г. Заповед № И-01/-21 град Каолиново, 29.10.2015 г.  ОТНОСНО: Опазване на обществения ред в деня на провеждане на избори за кметове – втори тур на 01.11.2015 г.

20.10.2015 г. – Звената „Български документи за самоличност“ при СДВР и ОДМВР ще съдействат на българските граждани , които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят праовото си на глас в изборния ден 25 октомври 2015 година и за произвеждане на 25 октомври национален референдум

19.10.2015 г. – Заповед № И-01/-16 град Каолиново, 16.10.2015 г.  На основание: 1чл.44 ал.2 от ЗМСМА , във връзка с чл.183, ал.1, чл.184-186 от Изборния кодекс

19.10.2015 г. – Заповед № И-01/-14 град Каолиново, 16.10.2015 г.  ОТНОСНО: На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.183, ал.1, чл.184-186 от Изборния кодекс

19.10.2015 г. – Заповед № И-01/-10 град Каолиново, 16.10.2015 г.  ОТНОСНО: Опазване на обществения ред в деня на провеждане на избори заобщиснки съветници, кметове и национален референдум на 25.10.2015 година.

14.10.2015 г. – СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

14.10.2015 г. -СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум
на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

09.10.2015 г. – Безплатен телефон за справки в избирателните списъци за изборите в община Каолиново – 0800 20032

09.10.2015 г. – Информационно-разяснителна кампания НАЦИОНЕЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 2015 година

09.10.2015 г. – Информационно-разяснителна кампания МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 година

30.09.2015 г. – 10 октомври е крайният срок за заявления по настоящ адрес преди изборите

25.09.2015 г. – Информационен лист -НАЦИОНАЕЛ РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

14.09.2015 – ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

14.09.2015 – ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г.(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

14.09.2015 г. ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране на секционните избирателни комисии /СИК, при произвеждането на избори за кметове и общински съветници в община Каолиново, насрочени на 25.10.2015 г.

09.09.2015 г. – Заповед № И-01/-4 град Каолиново,ОТНОСНО: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.41, ал.3 от Изборния кодекс

04.09.2015 г. – Заповед № И-01/-3 град Каолиново,ОТНОСНО: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1 от Изборния кодекс

03.09.2015 г. – Заповед № И-01/-2 град Каолиново, 03.09.2015 година ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на Община Каолиново

18.08.2015 г. ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране на Общинска избирателна комисия /ОИК/, при произвеждането на избори за кметове и общински съветници в община Каолиново, насрочени на 25.10.2015 г.

Приложение 1 – Предложение за състава на ОИК и резервни членове на ОИК;

Приложение 2 – Декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК

Приложение 3 – Решение № 1492-МИ/09.06.2015 г.

Приложение 4 – РЕШЕНИЕ № 1524-МИ/НР София, 18.08.2015 г.

Информация за кметствата на територията на община Каолиново, в които ще се проведат избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Заповед № И-01/-1 град Каолиново, 10.-7.2015 година ОТНОСНО: Определяне на технически екип във връзка с организационно-техническата подготовка за произвеждане на избори за общински съветници икметове през октомври 2015 година.

РЕШЕНИЕ № 1482-МИ София, 19.05.2015 ОТНОСНО: изискването към избирателите и към кандидатите за общински съветници и за кметове „да са живели най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ като условие за упражняване право на глас и наличие на право за кандидатиране в изборите за общински съветници и кметове

РЕШЕНИЕ № 1496-МИ София, 23.06.2015 ОТНОСНО: определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ София, 25.06.2015 ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за общински съветници и кметове