ЦИК-ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2021

Заповед относно: Определяне на технически екип във връзка с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за народни представители

Заповед относно: Образуване на избирателни секции на територията на община Каолиново

Съобщение за прием на заявления по настоящ адрес

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

Съобщение за подаване на заявления за лица с увреждания

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Заповед за определяне на местата за обявяване  и публикуване на избирателните списъци

Покана

Приложение № 1  – Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г.на ЦИК;

Приложение № 2 –  Решение № 6 от 17.02.2021 г. на РИК;

Приложение № 3  – Решение № 8 от 17.02.2021 г. на РИК;

Приложение № 4 – Предложение за състава на СИК и резервни  членове на СИК;

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

26.02.2021

Шест е-услуги за парламентарните избори през април са достъпни на Портала на ДАЕУ

 

На Портала за електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“ са разработени и публикувани шест електронни услуги във връзка с предстоящите на 4 април 2021 г. парламентарни избори:

  1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e
  2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – вписване в избирателните списъци: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67
  3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК): https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd
  4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee
  5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284
  6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152

Новите услуги са публикувани в раздел „Парламентарни избори 2021 – електронни услуги“ на Портала на ДАЕУ, на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency

Разяснителна кампания 2021

Заповед – И -01-9 гр. Каолиново , 20.03.2021 г. Относно: Образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.(чл.39, ал.1 от ИК)