СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на  републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Разяснителна кампания: https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign/video

Симулатор за машинно гласуване: https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/

 

Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии (СИК) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Приложение 1

Приложение  2

Приложение  3

________________________________________________________________

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Определяне на местата за обяваване на избирателни списъци

Определяне на технически екип във връзка с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

Образуване на избирателни секции на територията на община Каолиново