С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 09.11.2021 г. /вторник/ след приключване на демонстрацията със специализирано устройство за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) по населени места в община Каолиново от 17.00 часа в сградата на читалището ще се проведе обучение на членовете на секционни избирателни комисии във връзка с провеждането на предстоящите  избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

За спазване на противоепидемичните мерки всички участници да носят предпазни маски.