График на демонстрация за пробно гласуване с машини за предстоящите  Избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за Народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

На 08.11.2021 г. и 09.11.2021 г.  в територията на община Каолиново ще се проведе демонстрация за пробно гласуване с машини за предстоящите Избори за Президент и вицепрезидент на републиката и за Народни представители на 14 ноември 2021 г. с представител на общинската администрация и представител на РИК  по следния график:

 

Населено място Отговорни лица
Долина

час: 09.00 – 10.00

08.11.2021 година

Кмет на населено място
Лятно

час: 10.05 – 11.05

08.11.2021 година

Кмет на населено място
кв.Кус

час: 11.10 – 12.00

08.11.2021 година

Кмет на населено място
кв.Боймир

час: 12.05 – 13.00

08.11.2021 година

Кмет на населено място
Т.Икономово

час: 13.10 – 14.00

08.11.2021 година

Кмет на населено място
Дойранци

час: 14.10 – 15.00

08.11.2021 година

Кмет на населено място
Каолиново

час: 15.10 – 15.50

08.11.2021 година

Кмет на населено място
Сини вир

час: 16.00 – 16.50

08.11.2021 година

Кмет на населено място
Тъкач

час: 09.00 – 10.00

09.11.2021 година

Кмет на населено място
Наум

час: 10.05 – 10.55

09.11.2021 година

Кмет на населено място
Климент

час: 11.00 – 12.00

09.11.2021 година

Кмет на населено място
Пристое

час: 12.05 – 12.55

09.11.2021 година

Кмет на населено място
Гусла

час: 13.00 – 13.55

09.11.2021 година

Кмет на населено място
Средковец

час: 14.00 – 14.55

09.11.2021 година

Кмет на населено място
Загориче

час: 15.05 – 15.55

09.11.2021 година

Кмет на населено място
Браничево

час: 16.00 – 16.50

09.11.2021 година

Кмет на населено място

 

Препис от настоящият график да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.

Утвърдил:  /П/                                                             

Нида Ахмедов

Кмет на община Каолиново