Честит юбилей на нашия народен представител родом от община Каолиново !
Честит юбилей!
„Човек е богат със своята ЦЕЛ,
богат е със своя собствен дял
но не с това, което е взел,
богат е с това което е ДАЛ!“
За нови висоти, напред с дух и устрем ПРОДЪЛЖЕТЕ!!!
Хамид Хамид народен представител от ДПС