Съгласно Заповед № РД-15-156 от 01.11.2023 г. на Областния управител на Област Шумен на 06.11.2023 г. се проведе първото заседание за конституирането на новоизбрания Общински съвет – Каолиново в ритуалната зала на общината. В залата присъстваха всички общински съветници, новоизбрания кмет на общината, новоизбраните кметове на кметства, служители от общинската администрация и граждани от Община Каолиново. Заседанието се откри от областния управител на област Шумен – проф. Добромир Добрев.

Резултатите от Местни избори 2023 г. се обявиха от  Председателя на ОИК – Каолиново  г-н Шенол Кязимов, след което се пристъпи към официално връчване на удостоверенията на новоизбраните общински съветници, кмета на общината – г-н Нида Ахмедов и новоизбраните кметове на кметства.

Г-н Нида Ахмедов благодари за оказаното доверие за пореден шести мандат, като обеща да работи за благоденствието на всички жители на община Каолиново. За председател на ОбС Каолиново се избра г-н Зия Насуф.

Проф. Добромир Добрев поздрави новото ръководство за встъпването им в длъжност, като им пожела много здраве, достойно управление и вземане на най-правилните решения за развитието на община Каолиново. Символично връчи ключа от кабинета на кмета на общината и кметската огърлица, като пожела ползотворна и съвместна работа между общинската администрация и ОбС Каолиново в името на жителите на Община Каолиново