На 13.11.2023 г. в община Каолиново г-н Нида Ахмедов  получи сумата от 5 000 лв. /пет хиляди лева/ от името на мюсюлманско изповедание  представляван от д-р Мустафа Хаджи – Главен мюфтия, чрез пълномощник г-н Бейхан Мехмед – заместник главен мюфтия за пострадалите от стихийното бедствие в селата Загориче и Климент. Благодарим за благородния жест!