Община Каолиново с два одобрени проекта по Националната кампания „Чиста околна среда 2024г.” и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам.”

Два проекта ще изпълнява община Каолиново по Националната кампания „Чиста околна среда 2024г.”:

„Фитнес на открито – село Средковец“ и „Фитнес на открито – квартал „Кус“, град Каолиново“

Проектите си поставят за цел да повишат екологичната на местното население и да съчетае използването на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, с нови технологични възможности за активен отдих и спорт. С доброволния труд на местната общност ще се осъществи озеленяване на почистените площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, доставка и монтиране на спортни съоръжения. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите и децата.

За постигане на набелязаните цели ще бъдат изпълнени следните дейности:

Почистване на района.

Възстановяване и изграждане на нова зони за отдих и спорт, поставяне на уреди за фитнес на открито, поставяне на кошчета за отпадъци и пейки с участието на представители на местната общност – ученици и жители на селото .

Ще бъдат поставени пейки, уреди за фитнес на открито и кошчета за отпадъци, а така обособеният кът ще бъде ограден с мрежа.

Озеленяване на парковата зона с участие на представители на местната общност.

Двата проекта ще бъдат финансирани със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и са на стойност по 14 990,00 лв. с ДДС. И в двете населени места ще се монтират по 6 фитнес уреда, маса за тенис и беседка.

Изпълнението на проектите ще започне в началото на месец юни и ще приключи до края на месец октомври.