Господин Нида Ахмедов – кмет на община Каолиново, заедно с ръководния си състав посрещна Генералния консул на Република Турция в Бургас г-жа Сенем Гюзел и нейния екип.
На срещата присъстваха и представител на турската фондация „Маариф“, която се занимава с обучение и образователни дейности, председателя на Дружеството на учителите по турски език в северна и източна България – г-жа Емине Халил, както и учителите, преподаващи майчин/турски език в училищата на територията на община Каолиново. Бяха разисквани актуални въпроси във връзка с преподаването и обучението на майчиния език в общината и страната.